Chuyên Gia Xảo Quyệt110 Phút

Chuyên Gia Xảo Quyệt

Bách Biến Tinh Quân91 Phút

Bách Biến Tinh Quân

Gián Điệp Không Chuyên108 Phút

Gián Điệp Không Chuyên

Vợ Tôi 18 Tuổi114 Phút

Vợ Tôi 18 Tuổi

Quốc Sản 00783 Phút

Quốc Sản 007

Tuyệt Đỉnh Kung Fu99 Phút

Tuyệt Đỉnh Kung Fu

Hồng Môn Yến134 Phút

Hồng Môn Yến

Sát Phá Lang93 Phút

Sát Phá Lang

Tinh Võ Anh Hùng103 Phút

Tinh Võ Anh Hùng

Song Long Hội104 Phút

Song Long Hội

Lộc Đỉnh Ký - Trương Vệ Kiện (2000)40 / 40 Tập

Lộc Đỉnh Ký - Trương Vệ Kiện (2000)

Con Gái Người Tình89 Phút

Con Gái Người Tình

Cảm Giác Tội Lỗi - 201085 Phút

Cảm Giác Tội Lỗi - 2010

Phá Gia Chi Tử100 Phút

Phá Gia Chi Tử