Đặc Vụ Áo Đen 3106 phút

Đặc Vụ Áo Đen 3

Phân Chia110 phút

Phân Chia

Bí Ẩn Hành Tinh Chết124 phút

Bí Ẩn Hành Tinh Chết

Tứ Đại Danh Bổ 2012118 phút

Tứ Đại Danh Bổ 2012

Đấu Trường Sinh Tử142 phút

Đấu Trường Sinh Tử

Chiến Hạm100 min

Chiến Hạm

Siêu Anh Hùng Báo Thù142 min

Siêu Anh Hùng Báo Thù

Cá Hố Ăn Thịt Người 290 Phút

Cá Hố Ăn Thịt Người 2

Biệt Đội 7 (2011)101 Phút

Biệt Đội 7 (2011)

Sinh Vật Lai Quyến Rũ104 Phút

Sinh Vật Lai Quyến Rũ

Kẻ Đối Nghịch81 Phút

Kẻ Đối Nghịch